Historie

Het eerste begin

De historie van De Broederband begint,in het vroege voorjaar van 1931 toen drie jonge mannen terug kwamen fietsen van de muziekverenigingen in Vroomshoop, waar ze toen lid van waren.

Vroomshoop telde in die jaren al 2 muziekvereniging t.w. De muziekver. De Volharding en de Chr. Muziekver. Excelsior.

Albert Veldhuizen en Harm Flim waren lid van de Volharding en Geert Oosterveen was lid van Excelsior.

De gesprekken gingen over, of het niet mooi zou zijn dat we in Beerzerveld e.o. een eigen muziekvereniging hadden.

Deze drie mannen besloten een vergadering te beleggen en zo gebeurde het dat op 11 mei 1931 in café Oordt aan de Kloosterdijk, op de hoek waar nu Herman Hutten woont) een twintigtal mensen aanwezig waren die belangstelling hadden voor muziek maken.

Deze avond werd besloten om een muziekvereniging op te richten.

Als bestuur werd gekozen: Geert Oosterveen voorzitter, Harm Flim secretaris en Albert Veldhuizen penningmeester.

Om aan geld te komen werd er een lijstcollecte gehouden in de dorpen Beerzerveld, Beerze en Mariënberg, en ook werden dorpen in de omgeving bezocht voor een financiële bijdrage.

Deze lijstcollecte leverde een bedrag op van f. 274,50.

De contributie werd vastgesteld op 25 cent per week en de eerste leden betaalden f 1,50 inleggeld

Op een vergadering enkele weken later werd besloten op van de Fa. de Leeuw in Zwolle, 20 instrumenten te kopen voor een bedrag van f 600,-

Deze eerste bezetting bestond uit: 5 bugels, 1 trompet, 2 pistons, 2 alten, 2 baritons, 2 tuba’s, 3 trombones, 1 bas, 1 grote trom en 1 kleine trom. De Bas koste f 35, – en 2 bugels werden gehuurd voor f 2,50 per jaar

Met deze aankoop had men een behoorlijke schuld, maar door het organiseren van een bazaar kwam er zoveel geld binnen dat de schuld hetzelfde jaar kon worden afgelost. Als eerste dirigent werd de heer Jan Meulenbelt uit Almelo aangesteld. Door zijn tomelose inzet heeft hij De Broederband tot in de hoogste afdeling van de K.N.F. in Nederland gebracht.

Ook vermeld het boek van Jaap Prins dat op een van de eerste vergaderingen besloten werd dat de muziekvereniging de naam De Broederband moest krijgen. Wie de naam bedacht heeft werd niet vermeld, maar de motivatie voor deze naam was:

“Alle leden zijn van verschillende kerkgenootschappen en daarom was men het eens om met een muziekvereniging in de toekomst goed en verantwoorde muziek te maken. De vereniging door een goed beleid in stand te houden en dit trachten te bereiken door allen tezamen dat “broederlijk’ te verwezenlijken. Van daar de passende naam 

“ DE BROEDERBAND”  Ga naar de foto pagina