Ik heb een klacht

Als je met elkaar actief bent in een organisatie of vereniging kan het voorkomen dat er dingen gebeuren waar je het niet mee eens bent of waar je een andere mening over hebt of dat er zelfs sprake is van een heuse klacht.

Natuurlijk is het bestuur van onze muziekvereniging altijd bereid een klacht serieus aan te horen om vervolgens te proberen met elkaar tot een goede oplossing te komen.

Er zijn echter klachten die een ander traject vereisen. Dat zijn klachten die te maken hebben met seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. In de omgang tussen volwassene(n) en kind(eren) kunnen ongewenste gedragingen voorkomen die gestopt moeten worden. Iedereen heeft immers recht om op een veilige wijze te kunnen genieten van zijn of haar fantastische hobby: samen musiceren.

Is het al moeilijk om met een “gewone” klacht aan te kloppen bij het bestuur, nog moeilijker is het als het gaat om situaties waar je liever over zwijgt.

Speciaal voor die aangelegenheden hebben wij binnen onze muziekvereniging een (vertrouwens-)contactpersoon aangesteld. In voorkomende gevallen kunnen jeugdleden en/of hun ouders een gesprek hebben met een bekend en vertrouwd gezicht binnen de vereniging. Bij ons is dat:

Rianne Hierink, telefoon 0523-252447, e-mailadres: riannehierink@hotmail.com

De (vertrouwens-)contactpersoon weet welke wegen bewandeld moeten worden om tot juiste oplossingen te komen, maar is bovenal de eerste steun en opvang.

De Stichting HaFaBra Muziekonderwijs Hardenberg heeft voor alle aangesloten elf muziekverenigingen in de gemeente Hardenberg een externe vertrouwenspersoon aangesteld.

Indien nodig zal onze (vertrouwens-)contactpersoon de klacht of vraag doorspelen naar de externe vertrouwenspersoon en de klager ondersteunen in het vervolgtraject.

Voor vragen kunt u terecht bij secr. Jan Maathuis, tel. 0523-267046