OUD-PAPIER /ROMMEL ACTIE

,, DE BROEDERBAND ”

Zaterdag 22 oktober 2022

haalt De Broederband weer het oude papier en oud ijzer en andere metalen op.

WILT U ZO VRIENDELIJK ZIJN, HET PAPIER GEBUNDELD OF IN PAPIEREN ZAKKEN / DOZEN, AAN DE WEG TE PLAATSEN?

WE HALEN OUD PAPIER NIET UIT HUIS OF SCHUUR!

Mocht u oud ijzer/ metalen hebben dan kunt u contact opnemen met Roland Flim ( 06 – 51 36 60 50 ) . 

We gaan dan met u in overleg om te kijken wat en wanneer het oud-ijzer opgehaald kan worden.

A.U.B. GEEN KOELKASTEN, DIEPVRIEZERS, LOMPEN, PRIKKELDRAAD, VLOERBEDEKKING, OUDE SCHOENEN, MEUBILAIR. OOK AAN ZAKKEN MET HUISVUIL HEBBEN WIJ NIETS !!!!!! DIT HEEFT VOOR ONS GEEN ENKELE WAARDE, EN KUNNEN WIJ DAN OOK NIET MEENEMEN!

MET VRIENDELIJKE GROETEN,

MUZIEK – EN DRUMBANDVERENIGING

,,DE BROEDERBAND”